portal-assegurances
Portal d'assegurances per a les AMPAs
Seleccioneu la federació d'associacions a la qual formeu part per obtenir les vostres assegurances:
FaPaC FaPaC
Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya
ACCEDIR
FAPAES FAPAES
Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya
ACCEDIR
FAPA Mallorca FAPA Mallorca
Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca
ACCEDIR
© ARÇ Corredoria d'Assegurances, SCCL - NIF F-58302001 - Registre DGSPF J-2670 - Concertada assegurança RC professional i capacitat financera segons la legislació vigent.